دانش‌بنیان‌

19سپتامبر
حمایت از دانش‌بنیان‌ها، حمایت از تولید ملی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

حمایت از دانش‌بنیان‌ها، حمایت از تولید ملی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: نمایشگاه بین‌المللی باید به عرصه‌ای برای نمایش و عرضه تولیدات داخلی و معرفی ظرفیت‌های بومی تبدیل شود؛ در این مسیر می‌توان ظرفیت‌های موجود را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی داخلی قرار داد و از تولید ملی حمایت کرد.