جدو

01نوامبر
توافق ایران و فدراسیون جهانی جودو حاصل نشد!
همه در انتظار اعلام رای نهایی از سوی CAS

توافق ایران و فدراسیون جهانی جودو حاصل نشد!

با اعلام معاون وزیر ورزش توافقی بین فدراسیون جودوی ایران و فدراسیون جهانی جودو طی فرصتی که دادگاه CAS اعلام کرده بود، حاصل نشد.