پذیرش FATF

14مارس
پذیرش FATF لو دادن راه دور زدن تحریم‌هاست؟!

پذیرش FATF لو دادن راه دور زدن تحریم‌هاست؟!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت پیرامون مسائل مهم کشور بویژه پذیرش FATF اظهارنظرهای مختلفی کردند.