مهدی ناصحی

۳۰آبان
لزوم تبیین کارآمدی و نقش دین در اجتماع

لزوم تبیین کارآمدی و نقش دین در اجتماع

امروز جوانان نسبت به کارآمدی دین در عرصه اجتماع سوال دارند؛ تبیین کارآمدی و نقش دین در عرصه اجتماع، ویژه دهه هشتاد و نودی‌ها یکی از الزامات در این خصوص است.

۲۱آذر
جشنواره استقبال از بهار ۱۴۰۱ مشهد بین‌المللی خواهد بود
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد:

جشنواره استقبال از بهار ۱۴۰۱ مشهد بین‌المللی خواهد بود

مهدی ناصحی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدگفت: شهر ما مملوء از هنرمندان بزرگ، ارزشمند و متعهد به آرمان‌های اسلام و انقلاب است؛ شورای ششم و شهرداری جشنواره استقبال از بهار ۱۴۰۱ مشهد را فرصتی زمینه‌ای قرار داده تا بتوان نام مشهدمقدس را در عرصه هنر، در سطح بین‌المللی ارتقاء دهیم.