سیدابراهیم علیزاده

۳۰آبان
انتشار ۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از ابتدای شورای ششم مشهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

انتشار ۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از ابتدای شورای ششم مشهد

بسیار خرسندیم که با درایت و ریل‌گذاری‌های صورت گرفته، عملکرد رضایتبخشی را در حوزه معاونت اقتصادی شاهد هستیم و دستاوردهای امسال نسبت به سال گذشته ملموس‌تر است؛ براساس گزارش‌ها، بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حوزه اقتصادی، زودتر از موعد محقق خواهد شد.