OCD

08نوامبر
آشنایی با انواع وسواس و علائم آن

آشنایی با انواع وسواس و علائم آن

انواع وسواس خود را با ظاهرهای مختلفی نمایش می‌دهد و این ساده‌انگاری است که تصور کنیم وسواس فقط شستن بیش از حد ظرف‌ها یا چک کردن کلیدهای روشن است؛ وسواس چیزی فراتر از این‌ها است