گوگوش

29مارس
گوگوش و بهروز وثوقی در فیلم همسفر ۲ همبازی می‌شوند

گوگوش و بهروز وثوقی در فیلم همسفر ۲ همبازی می‌شوند

طبق آخرین اخبار گوگوش و بهروز وثوقی در فیلم همسفر ۲ که دنباله‌ای بر فیلم معروف همسفر است؛ همبازی خواهند شد.