گوشی قدیمی

09نوامبر
۸ پیشنهاد برای استفاده مفید و بهینه از گوشی قدیمی

۸ پیشنهاد برای استفاده مفید و بهینه از گوشی قدیمی

بیشتر اوقات، هیجان خرید یک گوشی تلفن همراه جدید با یک حسرت آزاردهنده همراه است. شما باید از گوشی قدیمی که شاید چندین سال بهترین و همراه‌ترین دوست شما بوده؛ جدا شوید.