پیشبینی کارتون سمپسون ها

10ژانویه
پیش‌بینی یورش به کنگره در کارتون سیمپسون‌ها +عکس‌ها

پیش‌بینی یورش به کنگره در کارتون سیمپسون‌ها +عکس‌ها

طرفداران سریال کارتون سیمپسون‌ها (The Simpsons) ذوق‌زده شباهت‌هایی را بین یورش راستگرایان افراطی به ساختمان کنگره و یکی از قسمت‌های اخیر این سریال پیدا کرده‌اند.