پرونده

11نوامبر
اثربخشی ۹۰ درصدی واکسن آمریکایی؛ نیمه تاریک و روشن واکسن جدید

اثربخشی ۹۰ درصدی واکسن آمریکایی؛ نیمه تاریک و روشن واکسن جدید

شرکت‌های فایزر آمریکا به‌عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های تولید واکسن کووید-۱۹ از موفقیت ۹۰ درصدی واکسن خود خبر داده است. خبری امیدوارکننده که می‌تواند پایان‌بخش دوره‌ای پرتنش باشد. اما تا چه حد می‌توان به کارایی و اثرگذاری این واکسن اعتماد کرد؟