پایداری اقتصادی

17مارس
پایداری اقتصادی در محلات هدف بازآفرینی
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

پایداری اقتصادی در محلات هدف بازآفرینی

در محلات هدف بازآفرینی، باید پایداری اقتصادی را دنبال کنیم و اگر این ماموریت چند جانبه توسط حوزه بازافرینی دنبال نشود، به هدف خود نمی‌رسیم.