پایانه امام رضا

04مارس
فضای مقابل پایانه امام رضا(ع) به شکل باغ ایرانی ساماندهی می‌شود
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد خبر داد:

فضای مقابل پایانه امام رضا(ع) به شکل باغ ایرانی ساماندهی می‌شود

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد گفت: بخش اول قسمت میانی پروژه بازپیرایی فضای مقابل پایانه امام رضا(ع) که به‌‎صورت باغ ایرانی درحال اجرا است، از پیشرفت حدود 80 درصدی برخوردار است و طبق برنامه‌ریزی، انتهای امسال همزمان با فرارسیدن بهار 1401 به بهره برداری می رسد .