میزان حقوق مدیران شهرداری

26جولای
هنوز میزان حقوق مدیران شهرداری مشهد اعلام نشده است
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد:

هنوز میزان حقوق مدیران شهرداری مشهد اعلام نشده است

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: براساس تبصره ۸۴ بودجه ۱۴۰۱، شهرداری مکلف است هر سه ماه گزارش میزان خالص دریافتی مدیران خود را به شورای شهر ارائه دهد که تا کنون این اقدام صورت نگرفته است.