معاینات پزشکی قانونی خراسان رضوی

۲۲آذر
بیشترین معاینات پزشکی قانونی خراسان رضوی مربوط به نزاع است

بیشترین معاینات پزشکی قانونی خراسان رضوی مربوط به نزاع است

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: معاینات نزاع حدود یک سوم از تمامی مراجعات و بیشترین معاینات پزشکی قانونی در استان خراسان رضوی را شامل می‌شود.