فدراسیون

03نوامبر
سعید معروف مغز متفکر تیم والیبال ایران
در گزارش فدراسیون جهانی والیبال عنوان شد:

سعید معروف مغز متفکر تیم والیبال ایران

سایت فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی سعید معروف کاپیتان و پاسور ارزشمند تیم ملی کشورمان را به عنوان مغز متفکر تیم ایران در یک دهه اخیر معرفی کرد.