شهرهای سیاه

11نوامبر
افزایش شهرهای سیاه کرونایی خراسان رضوی

افزایش شهرهای سیاه کرونایی خراسان رضوی

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: وضعیت موجود استان خراسان رضوی از نظر شیوع کرونا رضایت بخش نیست و در همه پارامترهای بیماری کووید ۱۹ روند افزایشی داریم تعداد شهرهای دارای وضعیت سیاه از این نظر رو به افزایش است.