رادیو

26دسامبر
تیرباران یک ماهیگیر در کره شمالی به جرم گوش دادن به رادیو

تیرباران یک ماهیگیر در کره شمالی به جرم گوش دادن به رادیو

کاپیتان یک قایق ماهیگیری در کره شمالی به خاطر گوش دادن به ایستگاه های رادیویی خارجی در دوران حضور در دریا که در این کشور ممنوع است در ملاء عام اعدام شده است.