رادیو

۰۶دی
تیرباران یک ماهیگیر در کره شمالی به جرم گوش دادن به رادیو

تیرباران یک ماهیگیر در کره شمالی به جرم گوش دادن به رادیو

کاپیتان یک قایق ماهیگیری در کره شمالی به خاطر گوش دادن به ایستگاه های رادیویی خارجی در دوران حضور در دریا که در این کشور ممنوع است در ملاء عام اعدام شده است.