دانایی مانایی

15نوامبر
آغاز طرح پاییزه فروش کتاب در کشور
با شعار «دانایی؛ مانایی» آغاز شد:

آغاز طرح پاییزه فروش کتاب در کشور

طرح پاییزه کتاب ۹۹ از امروز (۲۴ آبان ماه) همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.