جهانشهر

۰۶مرداد
نمی‌تواند یک جهانشهر را با بودجه محلی اداره کرد
سخنگوی شورای شهر و رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد:

نمی‌تواند یک جهانشهر را با بودجه محلی اداره کرد

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: حقیقت این است که در مشهدالرضا (ع) به‌عنوان یک جهان‎شهر، نمی‌توان انتظار داشت که بودجه برای خدمت‌رسانی به چهار میلیون نفر تعریف شود، اما شهر در هر سال از ۳۰ میلیون زائر پذیرایی کند. بنابراین، تخصیص بودجه ملی برای دریافت خدمت ملی یک ضرورت انکارناپذیر است.