تخفیف نوسازی

22نوامبر
زباله های خود را تفکیک کنید، تخفیف نوسازی بگیرید
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح کرد:

زباله های خود را تفکیک کنید، تخفیف نوسازی بگیرید

رئیس کمیسیون خدمات شهری شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: در تلاش هستیم تا برای تشویق مردم به تفکیک زباله از مبدا و تحویل زباله خشک، طرح های تشویقی را بررسی و اجرا کنیم.