بهترین فیلم های عربی

25ژانویه
۹ فیلم برتر عربی که باید ببینید: «از کفر ناحوم» تا «اینک بهشت»

۹ فیلم برتر عربی که باید ببینید: «از کفر ناحوم» تا «اینک بهشت»

سینمای عرب در یکی دو دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته و فیلم‌ها و آثار خوبی را به جهان ارائه داده است.