بهترین بازیکن روسیه ۲۰۲۰

08دی
«سردار آزمون» دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه ۲۰۲۰ شناخته شد

«سردار آزمون» دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه ۲۰۲۰ شناخته شد

سردار آزمون دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه در سال ۲۰۲۰ شناخته شد.