برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱

01مارس
برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ مشخص شدند

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ مشخص شدند

شب گذشته از برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ در بخش‌های مختلف رونمایی شد.