اینستاگرام

07فوریه
اشتراک‌گذاری استوری‌ها در اینستاگرام حذف می شود؟

اشتراک‌گذاری استوری‌ها در اینستاگرام حذف می شود؟

اینستاگرام در حال آزمایش جهت حذف قابلیت اشتراک‌گذاری استوری‌ها در اینستاگرام برای برخی از کاربران خود است.