[

19دسامبر
درباره مجموعه تلویزیونی جوکر چه میدانید؟

درباره مجموعه تلویزیونی جوکر چه میدانید؟

مجموعه تلویزیونی جوکر یک سریال اجتماعی و خانوادگی ایرانی در ژانر واقع‌نما یا رئالیتی شو است که در قالب رقابت واقعی بین چند سلبریتی است. برنده رقابت هر کسی است که نخندد!