کروناپ

17نوامبر
این یادداشت از مرگ عمومی تلخ‌تر نیست.

این یادداشت از مرگ عمومی تلخ‌تر نیست.

خانم‌ها!/ آقایان! اجازه دهید بی‌پرده با تصویری از مرگ روبه‌رو شویم؛ همان طور که مرگ تاخت کرده و بی‌مهابا با ما روبه‌رو شده است. کرونا ریسمان مرگ به دست در جست‌وجوی ماست. لشگر کرونا روزبه‌روز بیش از پیش از ما کشته می‌گیرد. سیلاب‌وار حمله کرده است. اول شهریور ۱۲۰ نفر فوتی کرونایی بودند. هنوز ۳ […]

11نوامبر
افزایش شهرهای سیاه کرونایی خراسان رضوی

افزایش شهرهای سیاه کرونایی خراسان رضوی

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: وضعیت موجود استان خراسان رضوی از نظر شیوع کرونا رضایت بخش نیست و در همه پارامترهای بیماری کووید ۱۹ روند افزایشی داریم تعداد شهرهای دارای وضعیت سیاه از این نظر رو به افزایش است.