پیکی بلایندرز

20ژانویه
پایان ناگهانی پیکی بلایندرز به دلیل کرونا

پایان ناگهانی پیکی بلایندرز به دلیل کرونا

سریال «پیکی بلایندرز» با فصل ششم به پایان می‌رسد، اما داستان این سریال در قالب دیگری ادامه خواهد یافت.