پیام رسان سیگنال

18ژانویه
سیگنال چیست؟ مهاجرت از واتساپ به سیگنال+آموزش تصویری

سیگنال چیست؟ مهاجرت از واتساپ به سیگنال+آموزش تصویری

با رسانه‌ای شدن سیاست حریم خصوصی واتساپ، تمایل مردم به استفاده از سیگنال بیشتر شده است؛ اما چگونه می‌توان به سیگنال مهاجرت کرد؟