پوشاک مشهد

۰۶آذر
صنعت پوشاک مشهد در آستانه فروپاشی
شیوع کرونا و کاهش قدرت خرید:

صنعت پوشاک مشهد در آستانه فروپاشی

صنف پوشاک مشهد در روزهای کرونایی از آسیب‌های قرنطینه در امان نبود و امروز در کنار وعده‌های بی‌سرانجام دولت، نه‌تنها وضع خوبی ندارد بلکه کارگاه‌های کوچک در آستانه ورشکستگی کامل هستند.