پنبه

11نوامبر
ماجرای پنبه در کنسرو ماهی چه بود؟
حواشی انتشار یک ویدئو در فضای مجازی

ماجرای پنبه در کنسرو ماهی چه بود؟

اخیرا در فضای مجازی فیلمی منتشر شده که در آن فردی با شستن بخشی از ماهی داخل کنسرو در زیر آب ادعا می کند که در کنسرو به جای ماهی از پنبه استفاده شده است.