پروژه های عمرانی در مشهد

14ژانویه
پیشرفت ۴۰ درصدی  پروژه های عمرانی در مشهد قابل قبول نیست
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد:

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه های عمرانی در مشهد قابل قبول نیست

پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی با توجه به اینکه دو ماه تا پایان سال 1401 زمان داریم، قابل قبول نیست.