نانوایی

۱۳آبان
چرا اوضاع نانوایی‌های مشهد به راه نیست؟
از شایعه کمبود تا افزایش قیمت:

چرا اوضاع نانوایی‌های مشهد به راه نیست؟

در حالی که در روزهای اخیر برخی نانوایی‌های مشهد اقدام به کم فروشی یا تعطیلی نانوایی خود نموده‌اند. مسئولان شهری تاکید دارند کمبودی در توزیع آرد وجود نداشته و هدف نانوایان از این اقدام افزایش نرخ نان است.