ناصر القصابی

24دسامبر
توئیت جنجالی ناصر القصابی بازیگر عربستانی: با بیل صبحانه خورده اید؟!

توئیت جنجالی ناصر القصابی بازیگر عربستانی: با بیل صبحانه خورده اید؟!

ناصر القصابی بازیگر عربستانی توئیتی را درباره نوع عجیب سرو صبحانه یک رستوران در صفحه خود منتشر کرد که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.