مونوکروم

16ژانویه
معرفی برندگان مسابقه عکاسی مونوکروم ۲۰۲۰

معرفی برندگان مسابقه عکاسی مونوکروم ۲۰۲۰

برندگان هفتمین دوره از مسابقه عکاسی مونوکروم ۲۰۲۰ (Monochrome Awards) معرفی شدند.