مریم فیروزی

10ژانویه
نمایشگاه آنلاین عکس‌های مریم فیروزی در وبسایت گالری راه ابریشم

نمایشگاه آنلاین عکس‌های مریم فیروزی در وبسایت گالری راه ابریشم

نمایشگاه آنلاین عکس‌های مریم فیروزی با عنوان «پیش از اتمام مهلت نگریستن بخش دوم، گیسو» از هفدهم دی ماه ۱۳۹۹ در وبسایت گالری راه ابریشم به صورت رایگان قابل دسترسی است.