فرهنگ شهری

۳۰آبان
روح فرهنگ شهری بر تمام فعالیت‌های مدیریت شهری حاکم باشد
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

روح فرهنگ شهری بر تمام فعالیت‌های مدیریت شهری حاکم باشد

روح فرهنگ شهری می‌تواند نگاه ما حتی در حوزه تخصصی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل را تغییر دهد؛ اگر به دنبال استقرار فرهنگ صحیح باشیم، خدمات حوزه حمل‌ونقل نیز به نحو دیگری ارائه خواهد شد.