فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها

۲۹مرداد
ارائه طرح دو فوریتی جهت اصلاح فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها
عضو شورای عالی استان ها خبر داد:

ارائه طرح دو فوریتی جهت اصلاح فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها

عضو شورای عالی استان ها با انتقاد از قانون جدید درآمدپایدار شهری از ارائه طرح دو فوریتی برای اصلاح فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها خبر داد و گفت: این قانون با تعطیلی شهر همراه خواهد بود.