فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها

20آگوست
ارائه طرح دو فوریتی جهت اصلاح فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها
عضو شورای عالی استان ها خبر داد:

ارائه طرح دو فوریتی جهت اصلاح فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها

عضو شورای عالی استان ها با انتقاد از قانون جدید درآمدپایدار شهری از ارائه طرح دو فوریتی برای اصلاح فرآیند ساختمان سازی در کلانشهرها خبر داد و گفت: این قانون با تعطیلی شهر همراه خواهد بود.