طرح تفصیلی جنوب‌غرب مشهد

10جولای
طرح تفصیلی جنوب‌غرب مشهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

طرح تفصیلی جنوب‌غرب مشهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: یکی از مشکلات غالب مراجعان در منطقه 9، مربوط به طرح تفصیلی ابلاغی بود؛ این موضوع را در جلسه مشترک با کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار می‌‌دهیم تا بتوان مشکلی از مردم را برطرف کرد.