شرکت های دانش بنیان

۱۶خرداد
حمایت از شرکت های دانش بنیان با تاسیس کارخانه نوآوری
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد:

حمایت از شرکت های دانش بنیان با تاسیس کارخانه نوآوری

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان‌ بهره‌ بگیریم، باید زیرساخت‌های ایجاد آن را فراهم کنیم؛ جوانان فعالی در حوزه دانش‌بنیان در شهر مشهد داریم، اما از بسترهای حداقلی برای فعالیت برخوردار نیستند.

۲۴فروردین
ریل‌گذاری شورای شهر مشهد برای تسهیل شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان‌
حسین حسامی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:

ریل‌گذاری شورای شهر مشهد برای تسهیل شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان‌

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: شورای ششم از ابتدای فعالیت خود توجه ویژه‌ای به حوزه فعالیت‌ شرکت های دانش بنیان داشته و علاوه بر تکالیف قانونی برای نهادهای متولی، مدیریت شهری نیز در این حوزه، بنا به اقتضائات و شرایط، حمایت‌های لازم را خواهد داشت.