سارا خادم الشریعه

15نوامبر
مهاجرتم از ایران شایعه بود!
بهترین شطرنج باز زن ایران:

مهاجرتم از ایران شایعه بود!

نفر نخست ریتینگ شطرنج زنان ایران گفت: مساله مهاجرت من از ایران شایعه بود و تنها به خاطر برخی از رفتارهای مدیران پیشین از تیم ملی خداحافظی کردم.