زندگی زنان

05ژانویه
مجموعه عکس از زندگی زنان در کره شمالی

مجموعه عکس از زندگی زنان در کره شمالی

از زمان به قدرت رسیدن "کیم جونگ اون" در کره شمالی، عکاسان و خبرنگاران جهان توانستند مجوز ورود به حصار کره شمالی را کسب کنند وضعیت زنذگی زنان در کره شمالی به یکی از موضوعات مورد توجه آنها بدل شده است.