زندگی زنان

۱۶دی
مجموعه عکس از زندگی زنان در کره شمالی

مجموعه عکس از زندگی زنان در کره شمالی

از زمان به قدرت رسیدن "کیم جونگ اون" در کره شمالی، عکاسان و خبرنگاران جهان توانستند مجوز ورود به حصار کره شمالی را کسب کنند وضعیت زنذگی زنان در کره شمالی به یکی از موضوعات مورد توجه آنها بدل شده است.