خطرناک ترین جاسوس تاریخ آمریکا

13دسامبر
زندگی عجیب دختری که خطرناک ترین جاسوس تاریخ آمریکا شد + عکس ها

زندگی عجیب دختری که خطرناک ترین جاسوس تاریخ آمریکا شد + عکس ها

تریسی والدر به طور اتفاقی رزومه خود را به سازمان سیا فرستاد و با پذیرفته شدن در این سازمان تبدیل به یکی از خطرناک‌ترین جاسوس‌ تاریخ آمریکا شد.