ثروتمندترین فرد جهان

۲۰دی
ایلان ماسک؛ ثروتمندترین فرد جهان  شد
مالک تسلا و اسپس جم:

ایلان ماسک؛ ثروتمندترین فرد جهان شد

ایلان ماسک با ثروت خالص ۱۸۵ میلیارد دلار، ثروتمندترین فرد جهان شد.