تور استامبول

09دسامبر
تزریق واکسن کرونا با تور  تفریحی استامبول؛ از شایعه تا واقعیت
شیادان سلامت در کمین ساده اندیشان:

تزریق واکسن کرونا با تور تفریحی استامبول؛ از شایعه تا واقعیت

تور استانبول ویژه تزریق واکسن کرونا؛ سفری جذاب به قصد سلامت؛ آن سوی پرده اما ماجرا طوری دیگر است؛ تور کاسبان سلامت، وعده های پوچ و کسب سودهای کلان...