تقلب در شطرنج

25دسامبر
سایت های آنلاین شطرنج و آفتی به نام دوپینگ رایانه‌ای

سایت های آنلاین شطرنج و آفتی به نام دوپینگ رایانه‌ای

سایت های آنلاین شطرنج اذعان کردند که پس از شیوع کرونا، تقلب به صورت چشمگیری افزایش داشته به طوری که روزانه ۵۰۰ حساب کاربری شطرنج بازان به دلیل تقلب در سایت های آنلاین شطرنج بسته می شود.