ترامپ

11نوامبر
ما و منفورترین چهره محیط زیستی جهان

ما و منفورترین چهره محیط زیستی جهان

در همان روزهای اول ریاست جمهوری ترامپ، یک حشره شناس وطنی مقیم کانادا یک شب پره را به نام ترامپ نامگذاری کرد.

06نوامبر
ترامپ چهره بدون روتوش آمریکا

ترامپ چهره بدون روتوش آمریکا

اندیشکده ای در آمریکا با پرداختن به سیاست‌های رئیس جمهور کنونی آمریکا، وی را آینه‌ای توصیف می‌کند که چهره واقعی آمریکا را می‌توان در آن دید.