ترامپ

۲۱آبان
ما و منفورترین چهره محیط زیستی جهان

ما و منفورترین چهره محیط زیستی جهان

در همان روزهای اول ریاست جمهوری ترامپ، یک حشره شناس وطنی مقیم کانادا یک شب پره را به نام ترامپ نامگذاری کرد.

۱۶آبان
ترامپ چهره بدون روتوش آمریکا

ترامپ چهره بدون روتوش آمریکا

اندیشکده ای در آمریکا با پرداختن به سیاست‌های رئیس جمهور کنونی آمریکا، وی را آینه‌ای توصیف می‌کند که چهره واقعی آمریکا را می‌توان در آن دید.