تدوین قانون اساسی توسط محمدرضا شجریان

16ژانویه
ماجرای تدوین «قانون اساسی دوران گذار» توسط محمدرضا شجریان چیست؟
پس از انتشار متنی در سایت دانشگاه استنفورد

ماجرای تدوین «قانون اساسی دوران گذار» توسط محمدرضا شجریان چیست؟

محمدحسین آقاسی، وکیل محمدرضا شجریان، می‌گوید او و خانواده شجریان، از تدوین متنی با عنوان «قانون اساسی دوران گذر» توسط محمدرضا شجریان استاد آواز ایران، بی‌اطلاع هستند.