تخفیف عوارض شهرداری

۱۱بهمن
تخفیف عوارض شهرداری؛ فرصتی برای ساخت‌وساز ضابطه‌مند در حاشیه شهر
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح کرد:

تخفیف عوارض شهرداری؛ فرصتی برای ساخت‌وساز ضابطه‌مند در حاشیه شهر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: اعمال تخفیف 40 درصدی عوارض ویژه حوزه‌های درآمدی 4 و 5 شهرداری، فرصت مغتنمی برای تشویق ساکنان این پهنه‌ها به ساخت‌ساز ضابطه‌مند است.