تاکسی هوایی

28نوامبر
اولین پرواز تاکسی هوایی در ایران بهمن ماه محقق می شود؟
تاکسی هوایی از رویا تا واقعیت:

اولین پرواز تاکسی هوایی در ایران بهمن ماه محقق می شود؟

تاکسی‌های هوایی سال‌ها است که در کشورهای مختلف در حال بررسی و اجرا هستند و در کشور ایران نیز چند سالی است که به طور جدی مورد توجه کارشناسان هوایی قرار گرفته است.