بوستان ریحانه مشهد

10دسامبر
استقرار ۲۰ دستگاه دوچرخه اشتراکی در بوستان ریحانه مشهد
رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

استقرار ۲۰ دستگاه دوچرخه اشتراکی در بوستان ریحانه مشهد

رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: براساس رویکردهای شاخص کمیسیون مبنی بر حمایت از بانوان سرپرست خانوار و در معرض آسیب، ۱۰ غرفه کارآفرینی با مساحت ۳۵۰ مترمربع در بوستان ریحانه مشهد به بانوان تحت پوشش کمیته امداد واگذار شده است.